Schoorstenen renovatie

Herkent u deze problemen?

Gescheurd lood

Poreuze voegen

Vogelnesten

Vochtdoorslag

Gescheurd kanaal

Losliggende stenen

Schoorsteenbrand

Slechte trek

Schoorstenen renoveren

Gescheurd lood

Om de schoorsteen netjes aan te laten sluiten op uw dakbedekking, wordt de schoorsteen aan de onderzijde vaak voorzien van loodwerk. Door de schoorsteen middels loodwerk op de dakbedekking aan te laten sluiten kan daarbij worden voorkomen, dat er vocht in het dak van uw woning trekt. Iets wat bijzonder vervelende gevolgen kan hebben! Denk aan vocht wat in het houtwerk onder een dak trekt. Als gevolg hiervan ontstaat er houtrot, wat zeer lastig te herstellen is in veel gevallen.

x§Door de jaren heen kan het loodwerk rond de schoorsteen verouderd zijn geraakt. Daarbij kunnen er tijdens een herfststorm takken tegen het loodwerk zijn geslagen. Het gevolg hiervan is u mogelijk te maken heeft met gescheurd lood. Onze dakdekkers helpen u bij het herstel van gescheurd lood rond de schoorsteen. Soms kan het loodwerk hersteld worden, in andere gevallen moet dit worden vervangen.

Poreuze voegen

Poreuze voegen rond de schoorsteen kunnen gevaarlijk zijn. Als gevolg van de poreuze voegen trekt er vocht in de voegen en stenen van de schoorsteen. Dit kan er op termijn toe leiden, dat de stabiliteit van een schoorsteen in gevaar komt. Ook niet onbelangrijk is het feit, dat het vocht via de schoorsteen naar beneden kan trekken. Hierbij ontstaan in het ergste gevallen vochtplekken op de muren van uw woning. Wij helpen u graag bij het herstel van poreuze voegen in uw schoorsteen. Wanneer er sprake is van poreuze voegen in de schoorsteen, zullen de voegen in veel gevallen opnieuw moeten worden aangebracht. Mocht er nog maar weinig vocht in de voegen zijn getrokken, dan kan ook besloten worden om de voegen te impregneren. Bij het impregneren van voegen wordt er een speciale coating op de voeg aangebracht. Dit voorkomt dat er nog meer vocht in de voegen van uw schoorsteen kan trekken.

Vogelnesten

Heeft u te maken met vogelnesten in of rondom uw schoorsteen? Laat deze in dat geval zo snel mogelijk verwijderen. De vogelnesten brengen verschillende risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het risico op een schoorsteenbrand, als vonken vanuit uw kachel in de grassen of kleine takjes van de vogelnesten vliegen. Ook loopt u mogelijk het risico op een koolmonoxidevergiftiging, als de schoorsteen boven uw gaskachel verstopt is geraakt. Houd er rekening mee, dat het verwijderen van vogelnesten alleen is toegestaan op het moment dat deze verlaten is. Een nest waarop gebroed wordt door vogels mag niet verwijderd worden.

Voor het verwijderen van vogelnesten in of rondom uw schoorsteen kunt u op onze hulp rekenen. Wij inspecteren het vogelnest om te achterhalen of er nog vogels op het nest actief zijn. Mochten de vogels het nest verlaten hebben, dan zullen we deze voor u verwijderen.

Vochtdoorslag

Wanneer er sprake is van vochtdoorslag trekt er vocht vanuit de buitenwand van uw schoorsteen naar binnen. Vaak is vochtdoorslag het gevolg van poreuze stenen of poreuze voegen in de schoorsteenwand. Deze eigenschap zorgt ervoor, dat stenen het vocht als een soort spons opnemen. Als gevolg van vochtdoorslag kan de stabiliteit van een schoorsteen in gevaar komen. Daarbij loopt u het risico, dat het vocht vanuit de schoorsteenwand ook naar de muren van uw woning trekt.

 

Onze dakdekkers helpen u graag bij het herstel van vochtdoorslag in uw schoorsteen. In de praktijk betekent dit dat wij uw schoorsteen zullen impregneren. Bij het impregneren van schoorstenen wordt er een speciale coating op de schoorsteenwand aangebracht. Dit maakt de schoorsteenwand waterafstotend. Op deze manier kan vochtdoorslag in de toekomst worden voorkomen. Ook zullen we u adviseren over de noodzaak van het vervangen van de voeg.

Gescheurd kanaal

In moderne schoorstenen maakt men vaak gebruik van een roestvrijstalen rookkanaal. Via het rookkanaal kunnen de schadelijke stoffen en rook worden afgevoerd, zodat dit niet in uw woning blijft hangen. Rond het rookkanaal kunnen zich verschillende problemen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan een verstopping van het rookkanaal, een scheur in het rookkanaal, enzovoorts. Dit leidt ertoe dat de rook steeds minder goed kan worden afgevoerd, of dat deeltjes uit het rookkanaal kunnen ontsnappen en zich aan de schoorsteenwand hechten. Dit brengt grote risico’s met zich mee.

 

Laat onze dakdekkers om deze reden regelmatig een controle uitvoeren in uw schoorsteen. Mocht er sprake zijn van een gescheurd kanaal, dan zullen we deze direct voor u herstellen. Soms is het dichtbranden van de scheur mogelijk. In andere gevallen wordt aangeraden om het kanaal (gedeeltelijk) te vervangen. Wij adviseren u hier graag over tijdens een inspectie!

Losliggende stenen

Er kan sprake zijn van een poreuze voeg tussen stenen van uw schoorsteen. Dit betekent dat er vocht in de voeg kan trekken, met alle risico’s van dien. Naarmate er meer vocht in de voeg trekt, zal dit de stabiliteit van de voeg verminderen. De voeg begint hierdoor langzaamaan af te brokkelen, waardoor stenen los kunnen komen te liggen. Heeft u ook te maken met losliggende stenen in uw schoorsteenwand? Laat deze in dat geval zo snel mogelijk vastzetten door onze dakdekkers. Zou u de losliggende stenen ongemoeid laten, dan blijft dit niet zonder risico. Een losliggende steen kan de stabiliteit van uw schoorsteen verminderen.

Bij losliggende stenen in de schoorsteenwand zullen onze dakdekkers voor het vernieuwen van de voeg zorgen. Zo wordt de stabiliteit van uw schoorsteen hersteld. Ook kunnen we hierbij naar de staat van andere voegen kijken. Mogelijk zijn deze ook ernstig verzwakt.

Schoorsteenbrand

Er vinden jaarlijks honderden schoorsteenbranden plaats in Nederland. Voorkom dat u hier ook slachtoffer van wordt! Onze dakdekkers helpen u graag bij het uitvoeren van een inspectie binnen uw schoorsteen en rookkanaal. Hierbij wordt onder meer gekeken naar eventueel vuil in de schoorsteen. U kunt hierbij denken aan vogelnestjes, creosoot en bijvoorbeeld kleine takjes. Wanneer het vuil niet tijdig verwijderd wordt, kan dit de oorzaak van een schoorsteenbrand vormen op termijn.

Niet alleen wilt u voor uw eigen veiligheid een schoorsteenbrand voorkomen. Ook stelt de verzekeraar vaak eisen aan het onderhoud wat door het jaar heen aan de schoorsteen moet worden uitgevoerd. Onze specialisten helpen u graag bij dit onderhoud, zodat we samen een schoorsteenbrand kunnen voorkomen. Overigens loopt u niet alleen het risico op een schoorsteenbrand bij vuil in de schoorsteen of het rookkanaal. Ook kan er zich een koolmonoxidevergiftiging voordoen, als koolmonoxide uit uw gaskachel niet kan worden afgevoerd.

Slechte trek

Wanneer er sprake is van slechte trek binnen uw schoorsteen, dan wil dat zeggen dat rook niet goed kan worden afgevoerd. U merkt dit aan het feit dat rook in de ruimte van uw hout- of pelletkachel blijft hangen. Ook bij een gaskachel kan er sprake zijn van slechte trek. Hoewel er bij een gaskachel vaak maar weinig tot geen rook vrijkomt, stoot ook dit type kachel diverse schadelijke stoffen uit. Denk bijvoorbeeld aan koolmonoxide wat via het rookkanaal moet kunnen worden afgevoerd. Onze specialisten helpen u graag bij het opsporen van de bron van slechte trek in uw schoorsteen.

Slechte trek in de schoorsteen kan het gevolg zijn van een verstopping. Denk bijvoorbeeld aan een vogelnest, wat in het rookkanaal is opgebouwd. Het vogelnest maakt dat rook en schadelijke stoffen steeds minder makkelijk kunnen worden afgevoerd. Wij voeren een inspectie uit in de schoorsteen en zorgen direct voor een passende oplossing.

Schoorstenen renoveren

Mogelijk heeft u poreuze dakpannen op uw pannendak liggen. Zoals eerder beschreven werd, trekken vocht en algen makkelijk in de ze poreuze dakpannen. De kans op mos groei neemt hierdoor sterk toe! Bij mos groei ontstaat er een groene aanslag op uw dakpannen, die uw dak een vaak wat onverzorgde uitstraling geeft. Iets wat u vanzelfsprekend zo goed mogelijk wenst te voorkomen. Het verwijderen van mos groei is mogelijk, door de dakpannen individueel te reinigen.

U kunt er ook voor kiezen om de dakpannen met mos groei te vervangen. Nieuwe dakpannen zijn voorzien van een speciale coating. Deze coating voorkomt dat er vocht en algen in de dakpannen kunnen trekken. De kans op mos groei wordt hierdoor aanzienlijk kleiner. Ook na het reinigen van dakpannen, zou u deze van een coating kunnen laten voorzien. Dit is echter aanzienlijk arbeidsintensiever, dan het leggen van geheel nieuwe dakpannen op uw pannendak.